Home > Homocysteïne

Een te hoog homocysteïne gehalte verhoogt de kans op hart- en vaatziekten

Wat is homocysteïne?

Homocysteïne is een lichaamseigen stof die bij de stofwisseling van het noodzakelijke aminozuur methionine geproduceerd wordt. Onder normale omstandigheden gesproken wordt het geproduceerde homocysteïne weer omgevormd of afgebroken zodat de hoeveelheid in het lichaam niet toeneemt. Indien deze processen onvolledig verlopen kan homocysteïne in het bloed blijven circuleren. Hierdoor kan er teveel homocysteïne in het bloed gaan circuleren en is er sprake van een verhoogd homocysteïne gehalte (hyperhomocysteïne). Een verhoogd homocysteïne gehalte (verhoogd homocysteïne) kan ontstaan door genetische afwijkingen, maar ook door een gebrek aan vitamine B11 (foliumzuur), al dan niet in combinatie met een gebrek aan vitamine B6 en B12. Met het toenemen van de leeftijd neemt het ‘normale’ homocysteïne-gehalte ook toe: met zo’n 5 tot 10% per 10 jaar.

Oorzaken verhoogd homocysteïne

  • erfelijke afwijkingen die leiden tot fouten bij de stofwisseling rond homocysteïne;
  • een tekort aan vitamine B11 (foliumzuur) en/of vitamine B6 en B12;
  • ouder worden, iedere 10 jaar neemt het homocysteïne-gehalte met 5 tot 10% toe;
  • levensstijl, waar onder roken en het drinken van koffie.

Ongeveer 25 tot 30% van de patiënten met een aandoening aan hart of bloedvaten, of met een vorm van trombose, heeft verhoogd homocysteïne en het is duidelijk dat er een verband is tussen verhoogd homocysteïne en een grotere kans op hart- en vaatziekten. Het grotere risico op hart- en vaatziekten is ongeveer gelijk als het verhoogde risico door roken of door te hoog cholesterol. Momenteel wordt nog onderzoek gedaan naar homocysteïne om het verband tussen homocysteïne en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten definitief aan te tonen. Het zou nog kunnen dat het homocysteïne verhoogd is doordat er sprake is van een hart- of vaatziekte.

Is verhoogd homocysteïne te behandelen

Verhoogd homocysteïne kan effectief behandeld worden met vitaminepreparaten met vitamine B11 (foliumzuur), vitamine B6 en vitamine B12. Het homocysteïne-gehalte kan hierdoor met ongeveer 30% dalen. Momenteel wordt nog onderzocht of dit daadwerkelijk de kans op hart- en vaatziekten verkleint, maar het is wel al aangetoond dat een verlaging een gunstig effect heeft op bijvoorbeeld afwijkingen aan de vaatwand.

Hoe wordt verhoogd homocysteïne vastgesteld en wanneer moet ik het laten onderzoeken

Het homocysteïne-gehalte kan worden vastgesteld via bloedonderzoek. Het is verstandig om dit te laten doen bij een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en bij patiënten die reeds lijden aan een hart- of vaatziekte. Uw arts kan u ook adviseren of u wel of geen behandeling nodig hebt bij een verhoogd homocysteïne-gehalte.