Home > Inleiding preventie hartaanval / hartinfarct

Inleiding preventie hartaanval / hartinfarct

Ondanks betere technieken en innovatieve ontwikkelingen, blijven hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één. In Nederland overlijden per jaar ongeveer 45.000 mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Ruim 14.000 mensen overlijden aan een hartaanval (hartinfarct). Nog eens 11.000 mensen overlijden aan een beroerte en de rest door andere hart- en vaatziekten.

Mannen hebben drie tot vier keer zoveel kans op een hartaanval als vrouwen. Naar mate we ouder worden, neemt de kans op een hartaanval toe.

De meeste hart- en vaatziekten ontstaan door het dichtslibben van bloedvaten. Hierdoor wordt de bloeddoorstroming door de bloedvaten áchter de afsluiting belemmerd en kan er door zuurstofgebrek weefselschade optreden. Het dichtslibben van de kransslagader, de ader die ervoor zorgt dat het hart zélf (de hartspier dus) doorbloed wordt, veroorzaakt hartproblemen en de hartaanval. De termen hartinfarct en hartaanval betekenen in de volksmond hetzelfde, maar het dichtslibben van de kransslagader is officieel het infarct. Vervolgens wordt het hart niet meer goed doorbloed en treedt er een hartaanval op.

De risicofactoren

  • Hoge bloeddruk
  • Hoog cholesterol
  • Suikerziekte (diabetes mellitus)
  • Te weinig lichaamsbeweging
  • Overgewicht
  • Stress
  • Roken
  • Hoog homocysteïne gehalte
  • Geslacht en leeftijd (oudere mannen hebben er meer last van dan jongere vrouwen)
  • Hart- en vaatziekten in de familie (erfelijke aanleg)