Home > Roken

Roken verhoogt de kans op hart- en vaatziekten

Over roken kunnen we heel kort zijn. Het is funest voor je hart en je bloedvaten. En het kost je jaren van je leven. Stop er zo snel mogelijk mee. Rokers hebben twee keer zo veel kans op een hartaandoening dan niet-rokers. In 2000 overleden er in Nederland 21.000 mensen (van de 140.000 overlijdens dat jaar) aan de effecten van roken! In de Verenigde Staten zijn er zelfs 500.000 sterfgevallen per jaar, die direct gerelateerd zijn aan roken.

Naast de nadelige invloed op hart- en vaatziekten, is er natuurlijk ook de duidelijke relatie met longziekten (bijvoorbeeld longemfyseem) en longkanker. Deze wordt inmiddels door niemand meer betwist. Wanneer men rookt, inhaleert men meer dan 500 verschillende soorten gassen en krijgt men meer dan 3500 verschillende chemische stoffen binnen die gemakshalve worden aangeduid als “teer”.

Ook voor wat betreft wondgenezing en botgenezing na operaties zijn er inmiddels veel aanwijzingen voor nadelige effecten van roken. Ook is roken slecht voor de botmassa. Met name rokende vrouwen hebben meer last van osteoporose (zie www.osteoporoseplein.nl).

Stoppen met roken

Er is ook goed nieuws: stoppen met roken heeft veel zin voor mensen van iedere leeftijd. Dus ook op latere leeftijd is stoppen met roken uiterst belangrijk. Stoppen met roken doet de kans op hartproblemen binnen 15 jaar tijd weer met 50% afnemen.